Steeds minder jongeren raken geïnteresseerd in politiek. Het lijkt er zelfs op dat de mensen die in de politiek zitten, steeds ouder worden. Hoe komt dat allemaal? Er is nu sowieso een kloof tussen de jongeren en de politiek. Hoe gaan wij verder de toekomst in als deze kloof niet verminderd word? Misschien lijkt het nu allemaal geen probleem te zijn. Maar binnen een bepaalde tijd zullen de problemen wel opdagen.

Hoe de kloof tussen de jongeren en politiek te verminderen:

  • Jongeren te betrekken.

Door jongeren te betrekken in het politiek gebeuren hebben de jongeren het idee dat zij gehoord worden en dat hun mening telt. Wanneer er beslissingen worden genomen, op het gebied van jongeren hun ontwikkeling, is het een goed idee om ook te luisteren naar de jongeren.

  • Stemgerechtigde leeftijd.

Door de stemgerechtigde leeftijd te brengen naar 16 jaar worden steeds meer jongeren erbij betrokken. Omdat de jongeren het recht hebben te mogen stemmen, worden zij nieuwsgierig naar hetgeen zij recht op hebben. Zo willen zij dan steeds meer weten over de politiek. Hun interesse wordt vergroot omdat zij worden toegelaten tot de politieke wereld. Door politieke onderwerpen steeds meer in het onderwijs te gooien komen de jongeren veel meer politieke onderwerpen tegen. Door ze bijvoorbeeld scripties te laten maken over politiek of vragen te stellen over de hedendaagse politiek. In principe worden ze gedwongen om veel meer te weten over politiek.

  • Gesprekken tussen ouderen en jongeren zelf.

Wat ook ontbreekt, zijn de gesprekken en discussies tussen de ouders of ouderen en de jongeren zelf. Ouderen hebben vaak het idee om de politieke zaken alleen met hun leeftijdgenoten te bespreken of te discussiëren. Een voordeel wanneer er tussen jong en oud gediscussieerd word is dat jongeren ook over de geschiedenis van de politiek te weten kan komen. Op zo een manier kunnen de jongeren niet alleen met mooie hedendaagse praatjes misleid worden naar de stembus maar nemen de jongeren ook de geschiedenis van de verschillende politieke partijen mee in hun besluit.

  • De toekomst van de jongeren.

Bij veel jongeren is de vraag groot naar wat de toekomst zal bieden voor hun. Ze voelen zich soms misleid omdat ze een woningnood hebben. De middelen zijn er niet om een huis te kunnen kopen. Er zijn geen goedkope huur huizen voor hun. Voor de jongeren die moslims zijn is de twijfel er of ze wel vrij kunnen leven. In hun doen en laten maar ook in het belijden van hun eigen geloof. Omdat al deze zaken niet beloofd zijn, voelen de jongeren zich misleid.

  • Communicatie tussen de mensen in de politiek en de jongeren zelf.

De mensen in de politiek zelf communiceren niet met de jongeren. Wanneer zij uit zichzelf ook een band opbouwen met de jongeren zal het zeker wat beter gaan. De jongeren maken de mensen in de politiek dan ook zelf mee en blijft het niet alleen maar bij praten of horen over de gebeurtenissen. Dit zorgt voor een goeie band tussen de jongeren en de mensen in de politiek.

  • Digitale wereld.

De generatie van toen was alleen bezig met papier werk. Bijeenkomsten etc. De generatie van nu houdt zich bezig met de digitale wereld. Door de politieke informatie ook te digitaliseren is het makkelijk voor de jongeren om aan informatie te komen. Dat zorgt er ook voor dat de jongeren steeds meer geïnteresseerd kunnen raken. Het gaat er in dit geval om dat de jongeren alles kunnen volgen.

  • Leeftijd in de politiek zelf.

Behalve de stemgerechtigde leeftijd is het ook belangrijk dat een paar jonge mensen een rol krijgen binnen de politiek. Misschien heeft zo iemand niet zoveel ervaring. Maar de jongeren hebben dan het besef dat er iemand is die weet wat een jong persoon nodig zou hebben.

Als je goed leest zie je dat het meer om de betrekking is die de jongeren op dit niet hebben in de politiek. Dat kan ervoor zorgen dat de kloof verminderd word.