Over mij

Ik ben altijd nieuwsgierig van aard geweest en er daarom steeds het belang gezien van een juiste en objectieve weergave van alles wat er om ons heen gebeurt. Men is vaak snel beïnvloedt door berichtgeving vanuit een optiek bekeken is en leidt dat tot een sterk vertekend beeld met soms wel vergaande gevolgen. Voor mij, Hedwig, was het daarom ook nodig dat ik met een eigen website moest beginnen om tegemoet te komen aan de wensen van een grote groep die hun eigen mening wil vormen over alles wat er om hun heen gebeurt.

Het belangrijkste is om alles van de eerste hand te horen

Wie een nieuwssite beheerd moet er wel altijd snel bij zijn om alles zoveel als mogelijk rechtstreeks van de bron te horen en vereist dat nogal wat inspanning. Ook dien je over de juiste contactpersonen te beschikken om snel de nodige adviezen op te kunnen vragen en door te leiden naar andere personen of instanties die wat meer kunnen vertellen over een bepaalde gebeurtenis.

Naast de juiste informatievoorziening op de website is het voor mij belangrijk dat er sprake moet zijn van een goede interactie met alle bezoekers. Vragen en opmerkingen worden allemaal door mij ter harte genomen en wordt alle bruikbare informatie meegenomen om de kwaliteit van de dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Zo zorg ik er altijd wel voor dat een ieder die de website bezoekt dat met een tevreden gevoel zal doen en ook steeds weer terug zal komen.