Als u ouder wordt wilt u waarschijnlijk zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Wanneer het niet meer mogelijk is om in uw eigen huis te blijven wonen omdat u ondersteuning of zorg nodig heeft, kunt u zich inschrijven voor een aanleunwoning. Daar hebt u toch de mogelijkheid om zelfstandig te wonen. In een aanleunwoning woont u in een beschermde woonomgeving waar u gebruik kunt maken van de diensten die worden geleverd vanuit de Omringlocatie. Een aanleunwoning is een gelijkvloerse, compacte woning waar u beschikt over een eigen voordeur, keuken, woonkamer, badkamer en slaapkamer. U kunt ook gaan eten in het restaurant en meedoen aan de activiteiten van de zorglocatie. Als u zorg nodig heeft, kunt u dat gemakkelijk regelen. 

Heeft u later intensievere zorg nodig? Dan kunt u naar een van de appartementen binnen de zorglocatie verhuizen. De mogelijkheden hangen af van uw wensen en uw zorgindicatie.

Hoe kunt u zich voor een aanleunwoning inschrijven? 

U kunt contact opnemen met de zorgconsulent van de Omringlocatie om een rondleiding aan te vragen. Daar kunt u de uiteenlopende woon- en zorgmogelijkheden in een aanleunwoning bespreken. In overleg met u en uw naasten bekijkt de zorgconsulent welke zorgaanvraag of indicatie er voor een aanleunwoning nodig is. Ook kan de zorgconsulent u ondersteunen bij het invullen en verzenden van de (indicatie-)aanvragen. Zodra uw aanvraag of indicatie rond is, kunt u naar de aanleunwoning verhuizen. Omdat hier veel vraag naar is, bestaat de kans dat er een wachtlijst is voor de aanleunwoning met zorg. In dat geval bespreekt de zorgconsulent met u hoe de zorg thuis zo goed mogelijk voor u kan worden georganiseerd tot er plek is. 

Wat kost het om een aanleunwoning te huren?

Wilt u een aanleunwoning huren en wilt u weten wat dat kost? De huur van een aanleunwoning verschilt per zorglocatie. In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag. Daar kunt u meer informatie over vinden op de website van de Belastingdienst. Meestal worden de kosten om een aanleunwoning te huren vergoed. Heeft u een WLZ-indicatie (Wet langdurige zorg) nodig om u in te schrijven voor een aanleunwoning? Deze indicatie kunt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aanvragen via 088 – 789 1330.  

Prettige daginvulling en sociale contacten

Als gevolg van dementie of een chronische ziekte bent u mogelijk op zoek naar een aangename daginvulling. Bijvoorbeeld om nieuwe contacten op te doen, of om u structuur te bieden en afleiding te bezorgen. Omring biedt u deze mogelijkheid, individueel of samen met anderen. In West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op Texel biedt Omring namelijk dagbesteding voor ouderen aan: activiteiten onder leiding van een vrijwilliger of zorgmedewerker. Dit geeft u de nodige afleiding en gezelligheid, maar biedt tegelijkertijd uw eventuele mantelzorger wat tijd voor zichzelf. Ook geven de activiteitenbegeleiders van Omring advies en coaching op het gebied van invulling van uw dag.