Als je aan het hoofd van een organisatie staat of ondernemer bent, wil je zoveel mogelijk tijd besteden aan leiding geven of ondernemen. Je tijd is immers kostbaar. Helaas krijg je vroeg of laat ook te maken met allerlei bijkomende, tijdrovende zaken zoals ziekteverzuim. In Nederland ben je het als werkgever wettelijk verplicht om zieke medewerkers te laten begeleiden door een arbodienst of bedrijfsarts. Bij een verzuim dat zes weken duurt, maakt een van die partijen een probleemanalyse. Hierin worden de oorzaak van het ziekteverzuim en de mogelijkheden tot herstel vastgelegd. Daarnaast dient de medewerker in deze analyse aan te geven wanneer die verwacht weer aan het werk te kunnen gaan. Als werkgever mag je zelf bepalen hoe je met verzuim omgaat. 

Verzuimbegeleiding en preventie van ziekteverzuim van goede kwaliteit kunnen hierbij van grote waarde zijn, net zoals ondersteuning van een arbodienst en een bedrijfsarts. Die kunnen je helpen met het inrichten van de verzuimbegeleiding én helpen om zieke werknemers gezond en vlot te laten re-integreren, zodat de duur van het ziekteverzuim wordt bekort. 

Basis van verzuimpreventie

In een verzuimbeleid staat omschreven welke maatregelen worden getroffen om verzuim te voorkomen en hoe de werknemer omgaat met verzuim. Een goed verzuimbeleid vormt de basis van verzuimpreventie. Deze basis is cruciaal bij het voorkomen van verzuim en ook om zieke werknemers op de juiste manier te begeleiden. Een verzuimbeleid dat werknemers stimuleert om proactief aan de slag te gaan met herstel, bevordert een snelle re-integratie. Ook de verzuimbegeleiding wordt hierin vastgelegd. Indien een werknemer langdurig uitvalt, kan er snel en adequaat worden gehandeld, met als voordeel dat het verzuim veelal beperkt blijft. 

Vermijden van gezondheidsrisico’s 

Ook een preventief medisch onderzoek (PMO) kan onderdeel zijn van het verzuimbeleid. Onder de noemer preventief medisch onderzoek valt een verzameling van methoden die wordt gebruikt om de gezondheid van werknemers preventief te onderzoeken en te bevorderen. Bij dit onderzoek wordt bij iedere individuele medewerker gekeken welke gezondheidsrisico’s zij lopen en hoe die het beste kunnen worden vermeden. Daarom is een preventief medisch onderzoek een nuttig instrument om de gezondheid van je medewerkers te bewaken. Op die manier voorkom je dat zich sluimerende gezondheidsklachten ontwikkelen waardoor uiteindelijk verzuim ontstaat. Zoals gezegd, kun je als werkgever zelf kiezen hoe je voldoet aan de verplichting van de Arbowet. Daarbij is het belangrijk dat je jouw medewerkers periodiek een onderzoek aanbiedt. 

Een preventief medisch onderzoek geeft hier een goede invulling aan, maar voor je medewerkers is deelname aan dit PMO niet verplicht. Dit in tegenstelling tot het Periodiek Arbeidsgeneeskundig Onderzoek (PAGO) dat gezondheidsklachten in kaart brengt die direct aan het werk zijn gerelateerd.