We verliezen vroeg of laat allemaal een dierbare. Als het fenomeen erfenis om de hoek komt kijken, wordt het verwerken van het verlies er niet makkelijker op. Er zijn drie mogelijke scenario’s: aanvaard, beneficiair worden aanvaard en worden verworpen. Een nalatenschap kan zuiver worden aanvaard. Wanneer je als erfgenaam een nalatenschap beneficiair aanvaardt, dien je in beginsel de erfenis te vereffenen. Dit heeft tot doel dat eventuele schuldeisers op de juiste wijze worden betaald. De rompslomp blijft beperkt en de belangen van de schuldeisers zijn gewaarborgd, als er genoeg financiële middelen zijn om de schulden te betalen. Als er na het vereffenen van de nalatenschap een bedrag overblijft, mag je dit verdelen samen met je mede-erfgenamen. Soms laat een overleden persoon echter alleen schulden na. 

In dat geval is de mogelijkheid tot een erfenis verwerpen de enige manier om te voorkomen dat je bemoeienis moet hebben met de afwikkeling en met je eigen vermogen aansprakelijk wordt gesteld. Als je kiest voor zuiver aanvaarden, ben je ook met je privé-vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. Laat je altijd goed adviseren over de te maken keuze. 

Professionele vereffenaar

Het vereffenen van een nalatenschap betreft in feite het klaarmaken van de erfenis voor de verdeling. Deze taak is beslist geen sinecure en daarom wordt vaak een professionele vereffenaar benoemd. Dat geldt in het bijzonder bij complexe nalatenschappen of als er schuldeisers zijn. De taken van een professionele vereffenaar variëren van het opsporen van de erfgenamen tot het oproepen van de schuldeisers. Daarnaast behoren het neerleggen van uitdelingslijst, het te gelde maken van goederen en het doen van uitkeringen, tot de uitgebreide lijst van verplichtingen. Verder is het opmaken en ter inzage leggen van een boedelbeschrijving een belangrijke taak. De vereffenaar dient dit document bij de griffie van de rechtbank te deponeren, zodat de schuldeisers en de andere belanghebbenden de beschrijving kunnen inzien.

Rekening en verantwoording

De vereffenaar is tevens verantwoordelijk voor het neerleggen van de uitdelingslijst en de zogeheten rekening en verantwoording. Dit is verplicht binnen zes maanden na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de vorderingen. Alle inkomsten en uitgaven van de nalatenschap dienen op de rekening en verantwoording te worden vermeld. Binnen één maand na de bekendmaking kan elke belanghebbende in verzet komen tegen de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording. Het neerleggen van de uitdelingslijst en de rekening en verantwoording kan achterwege blijven, als alle schulden van de erfenis kunnen worden betaald. 

Advies op maat

Het is van het grootste belang om bij de afwikkeling van een nalatenschap de geldende richtlijnen te volgen, als de erfenis moet worden vereffend. Volgens het Nederlands erfrecht kun je alsnog aansprakelijk zijn met je privévermogen als je daar van afwijkt. Daarom kun je het beste een erfrechtadvocaat raadplegen. Je kunt op een waardige manier rouwen door dit pad te bewandelen, omdat je je dan geen zorgen hoeft te maken over juridische vraagstukken. Omdat die dagelijks dit soort vraagstukken behandelt, voorziet een advocaat die is gespecialiseerd in het erfrecht je van advies op maat. Verder spreekt de meerwaarde van een erfrechtadvocaat uit het gegeven dat die eventueel als professionele vereffenaar kan optreden.